Çevre Politikamız

Tayfur Su Sistemleri, tüm üretim ve hizmet süreçlerinde sürdürülebilir, gelişmeye açık bir çevre yönetim sistemi için gerekli tedbirleri almaya ve uygulamaya önem verir. Tüm faaliyetlerinde yalın ve sürekli gelişme prensipleri doğrultusunda çevresel amaçlarını sağlamak için gerekli kaynakları temin ederek, çevrenin korunmasına ve temiz üretime destek verir.

İlkelerimiz

  • Yasalara ve mevzuatlara uymak,
  • İletişim içerisinde olduğumuz özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının çevreyle ilgili isteklerini dikkate alarak, çözüm ortağı olmak,
  • Çalışanlarımızın çevresel bilinç ve sorumluluk içinde çalışmayı ilke edinmelerini ve bu ilke doğrultusunda yaşamının bir parçası haline getirmelerini sağlamak,
  • Şirketimizle iletişim içinde olan tüm kurum ve kuruluşlarda da çevre bilincinin geliştirilmesini ve çevre politikamızdaki amaç ve hedeflerimize paralel şekilde çalışmalarını sağlamak,
  • Çevre politikamız ve sürekli iyileşme çerçevesinde ilerleyişimizi sürekli izlemektir.

Amaçlarımız

  • Doğal ve enerji kaynaklarımızı korumayı ve verimli kullanmayı,
  • Çevresel boyutlarımızı kontrol altına almayı, sürekli gelişmeye katkıda bulunacak şekilde yönetmeyi,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklarımızı, teknolojik imkanlar dahilinde kaynakta azaltmak ve hatta atık minimizasyonu yapmaktır.