İş Sağlığı ve İş Güvenliği, yaptığımız her işin ayrılmaz bir parçası olup tüm faaliyetlerimizde birinci önceliğe sahiptir.

İlkelerimiz

 • İş Sağlığı & İş Güvenliği konularında önleyici ve düzeltici yaklaşımlarda bulunmak,
 • İş güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamak,
 • İş Güvenliği kültürü oluşturmak ve bu kültürü yaşam tarzı haline getirmek,
 • Güvenli bir çalışma ortamı için tehlikeli durumları ve tehlikeli davranışları ortadan kaldırmaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Tüm Tayfur Su Sistemleri personeline, fabrikamızda hizmet veren alt işveren / tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerler ve işyerinde meslek/beceri eğitimi gören öğrencilere, İş Sağlığı & İş Güvenliği konularında eğitim programları ile bilgi, beceri, yetkinlik kazandırarak, kişisel farkındalıklarının artırılmasını sağlamayı,

 • Tüm faaliyetlerimizde, İş Sağlığı & İş Güvenliği risklerimize uygun olan tüm yasal mevzuat ve standartlara uyarak, mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapma konusunda çaba göstermeyi,

 • Çalışma ortamından kaynaklanabilecek tüm riskleri değerlendirmeyi, önceliklendirmeyi, kabul edilebilir risk seviyesine indirmeyi böylelikle yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamayı,

 • Sürdürülebilirliğin temel taşlarından olan İş Sağlığı & İş Güvenliği konusunda önleyici ve düzeltici yaklaşımlar ile süreçlerimizi sürekli iyileştirerek performansımızı artırmayı,

   

  taahhüt ederiz.