Geri Yıkama Vanası

Geri Yıkama Kontrol Vanaları, filtrasyon sistemlerinde hat basıncı veya harici bir pnömatik basınç ile çalışan 3 yollu kontrol vanalarıdır. Vana sistemdeki filtre elemanları ile koordineli olarak filtrasyon ve ters yıkama modunda çalışır. Vananın diyafram klape asemblesi 2 yönlü çalışır. Vana filtrasyon modunda, ters yıkama moduna geçerken klape yönünü değiştirerek tahliye yolunu açar. Böylece sistemdeki temiz su ile kirli suyun karışmasını önleyerek filtre elemanlarının en iyi şekilde temizler.