1/2″ – 3/4″ -1” Tek Etkili (Kinetik) Hava Tahliye Vanası

Plastik hava tahliye vanası, küçük çaplı su şebekelerinde, filtrasyon sistemlerinde, media filtrelerinde, kapalı tanklarda v.b. uygulamalarda hava tahliyesi yapmak için kullanılan hava tahliye vanalarıdır.

  • Hava tahliye vanası, sistemdeki havayı süratli bir şekilde dışarı tahliye eder.
  • Sistem basıncını atmosfer basıncıyla dengeleyerek kavitasyon tehlikelerini önler.
  • Sistemin içindeki havayı hızlı bir şekilde tahliye ederek sistemde oluşabilecek tehlikelere karşı korur.